NEKOLIKO RIJEČI O NAMA

Dječji vrtić Smilje je predškolska ustanova rane i predškolske dobi djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Osnivač Ustanove Smilje je Grad Šibenik.

Kurikulum dječjeg vrtića Smilje za pedagošku godinu 2016./2017. pisan je na temelju Suglasnosti MZOS-a od 25.kolovoza 2015.godine na redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi u DV Smilje u Šibeniku i ustroja nove mreže predškolskih ustanova Grada Šibenika.

Prema odluci Grada Šibenika u mreži dječjih vrtića u sklopu ustanove DV Smilje djeluje devet područnih objekata i to: Veslo u Zatonu, Šibenski tići, Ljubica, Ciciban, Vjeverica, Građa, Tintilinić, Mali Mihovil Bambi u Šibeniku s ukupno 31 odgojno obrazovnom skupinom (11 jasličnih i 20 vrtićnih).

Uprava DV Smilje se nalazi u Šibeniku na adresi Prilaz tvornici 39 B (Crnica) u kojoj se nalazi ravnateljica, administrativna tajnica, tajnik ustanove,  te računovodstvo. U DV Šibenski tići svoje urede imaju pedagoginja i zdravstvena voditeljica, a u DV Ljubica psihologinja i edukacijska rehabilitatorica.

 

MISIJA

Dječji vrtić Smilje je ustanova za rad s djecom rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovnom programu koji djeluje na području grada Šibenika, te s jednim objektom u mjestu Zaton.

Rad temeljimo na suvremenoj humanističko razvojnoj koncepciji u kojoj provodimo jutarnji, cjelodnevni i smjenski program usmjeren prema individualnom razvoju osobnosti svakog djeteta, uvažavajući njihove potrebe i interese.

VIZIJA

Naša vizija je kako je vrtić mjesto gdje je svako dijete jednako važno, sretno dijete koje raste u sigurnom, lijepom i poticajnom okruženju za razvoj svojih individualnih potencijala u skladu s razvojnim potrebama i pravima djece.