Radionica „Pronađi boju“ u DV „Ljubica“

U sklopu projekta „Boje oko nas“ koji se ovu pedagošku godinu odvija u DV „Ljubica“, djelatnice  Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” održale su zanimljivu radionicu . U prvom djelu radionice knjižničarke su s djecom razgovarali o bojama; koje boje poznaju, kako boje nastaju miješanjem boja, na koju boju ih podsjeća zima, a na koju ljeto.. Potom su podijelile sličice i plakate s raznovrsnim crtežima u boji. Zadatak je bio prepoznati  i usporediti  boje sa plakata s bojama na sličici. Na taj su način djeca pokazala svoje već naučeno znanje o bojama.

U drugom dijelu radionice djeca su podijeljena u grupe. Knjižničarke su im podijelile fotografije i bijeli papir na kojem su bile označene boje  (crvena,plava,zelena, žuta i ljubičasta). Zadatak svake grupe bio je  pronalaženje  što više detalja (predmeta) , te na papiru stave znak pored boje.

U trećem dijelu radionice djeca su od starih CD-ova, kolaž papira, olovke, hamer papira napravila „zvrk“ u boji,  što je kod njih izazvalo najveće oduševljenje.

 

Administrator