DV Šibenski tići u Gradskoj knjižnici

Povodom Mjeseca hrvatske knjige i Dana dječjih knjižnica predškolci DV Smilje (Šibenski tići) susreli su se sa šibenskom dječjom spisateljicom Anom Udovičić na Dječjem odjelu Gradske knjižnice, 17.10.2022. Spisateljica Ana, obučena u kostim vile, razgovarala je s djecom o pričama ; pitala ih je čitaju li, priče, tko im čita, koja priča im je najdraža. Nakon što je svako dijete dalo odgovor na pitanje koja im je priča najdraža, spisateljica im je poručila da je ipak najbolja i najljepša priča na svijetu koju dijete može čuti ta kad mama kaže djetetu „volim te“ prije spavanja.

Nakon toga pročitala im je tri poučne priče : „Djedova vreća“, „Vila i pastir“ i „Zaljubljeni

ključić“. Djeca su pozorno slušala i bila zainteresirana.

Pred sam kraj, odigrali su kratku igricu sa zbrajanjem brojeva. Spisateljica je  kraju susreta  darivala djecu poklon-slikovnicama.

 

Administrator