Redoviti razvojni programi

Courses Info

Namjena redovitog razvojnog programa je njega, odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb djece rane i predškolske dobi prilagođena razvojnim mogućnostima, sposobnostima i potrebama djece. Zdrav rast i razvoj se potiču kroz četiri razvojna područja: motorika i zdravlje, socioemocionalni razvoj spoznajni razvoj i komunikacija, izražavanje i stvaranje.

Poticanjem djetetova razvoja kroz navedena područja, jača se djetetova autonomnost i omogućuje mu se izražavanje njegovih stvaralačkih i kreativnih svojstava. Zastupljenost i karakter konkretnih zadaća u pojedinim područjima razvoja određuje se planom rada svake pojedine skupine prema razvojnim osobinama i mogućnostima djece te dominantnim potrebama djece.

Program se ostvaruje u kraćem 5,5 satnom jutarnjem boravku, kao i primarnom i smjenskom 10 satnom boravku. Kod planiranja rada velika se pažnja polaže kreiranju organizacijsko-materijalnog i socijalnog konteksta koji mora biti u funkciji poticanja djetetove igre, njegovog aktivnog istraživanja materijala i svijeta koji ga okružuje, stjecanje različitog iskustva i učenja. Dijete u vrtiću uči spontano, kroz igru u bogatoj materijalnoj sredini, ono uči čineći. Važno je da dijete u uvjetima dječjeg vrtića ima mogućnost uspostavljanja i proširivanja emocionalnih i socijalnih veza u interakciji s odraslima i drugom djecom.

Za planiranje rada s djecom s posebnim razvojnim potrebama: darovitom djecom i djecom s teškoćama u razvoju, vrijede iste zakonitosti i postavke programa s naglaskom na individualizirani rad prema specifičnim posebnim potrebama djeteta.