Obilježavanje Dana kravate

Dana 18.10. 2019. u DV Šibenski tići i Mali Mihovil obilježen je Dan kravate.
Povijest kravate, kao i nove spoznaje o njoj djeca su saznala iz slikovnice Aljoše Vukovića  „ Sve što treba znati o kravati“. Dizajnirali su kravate koristeći se različitim likovnim tehnikama, izradili puzzle od kravata, slagali ktavatu od lego kocaka. Izadili su i jednu zajedničku kravatu u kojoj je svako dijete dalo svoj kreativni doprinos. Vježbali su vezivanje kravata, a na sam Dan kravate takmičili su se u vezivanju kravate, šalova, marama. Napravili su likovnu izložbu, te svoja znanja izmijenili s djecom iz drugih skupina.

 

Administrator