DV Vjeverica, Ciciban, Šibenski tići i Građa u akciji „Otpadu je mjesto u spremniku, a ne na ulici“ povodom Dana planeta Zemlje

Povodom  Dana planeta Zemlje 22.04.2021. god. u suradnji sa Zelenim gradom organizirali smo akciju „Otpadu je mjesto u spremniku, a ne na ulici“  . Djeca su na dogovorenim  najbližim lokalitetima područnih objekata  gdje se nalaze postavljeni „Zeleni otoci“  tj. spremnici za odvojeno sakupljanje, odložili  određeni otpad u navedeni spremnik; plastiku, staklo, papir, karton..

 

Predstavnici Zelenog grada Šibenik d.o.o,  s djecom DV  „Građa“ sudjelovali su  u navedenoj akciji i educirali naše najmlađe. Djecu su darivali edukativnim bojankama „Moj grad je Zeleni grad“.

 

Svrha ovog događanja je odgojno djelovati u praksi s djecom  kako bi se  odgovorno ponašali prema otpadu,  probuditi svijest o očuvanju okoliša i utjecaju ljudskog djelovanja na prirodu.

 

  

Administrator