Dječji vrtići „Šibenski tići“ i „Građa“ na radionici „Novčići-balončići“ u Muzeju grada Šibenika

Prilikom dolaska u Muzej djecu je dočekala ljubazna djelatnica koja im je dala zadatak da u obilasku Muzeja pronađu „skrivenog“ Sv. Nikolu. Djeca su ga uspješno pronašla. Potom im je ispričala priču o Svetom Nikoli, siromašnim djevojkama i tri novčića kojima im je pomogao. U slijedećem zadatku djeca su pronalazila skrivene novčiće među izložbenim predmetima. Uslijedila je priča o novčićima koji se čuvaju u Muzeju, njihovim aversom i reversom, tj, slikom i brojem na svakoj strani kovanice. Nakon što si ih pronašli djelatnica je otkrila iznenađenje koje je za njih pripremila;  djeca su mogla izabrati dva papirnata novčića koja su obojali te lijepili na okrugli kartončić. Tako su stvarali vlastite čestitke, a novčić je mogao postao i balončić kojeg djeca mogu koristiti za ukrašavanje bora.

 

Administrator