Dječji vrtić „Smilje“ uspješno prikazao svoja postignuća na regionalnoj smotri projekata

Regionalna smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske održala se 27.03.2017. u Glazbenoj školi Krsto Odak u Drnišu.

Projekti su prikazani putem PPT prezentacija  zajedno sa devet  ostalih projekata iz Splitsko dalmatinske i Zadarske županije. U Povjerenstvu koje se sastalo u ulozi suca-procjenitelja bili su eminentni stručnjaci iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; prof.dr.sc. Ivanka Stričević, mr.sc. Andreja Silić, prof. Merica Matijević i prof. Tončica Kalilić uz koordinatore prof. Rossanu Bosnić za Splirtko-dalmatinsku županiju, prof. Marijanu Miočić za Zadarsku županiju i prof .Loretu Prgin za Šibensko-kninsku županiju

DV „Smilje“ prikazao je dva svoja projekta koja su plod cjelogodišnjih odgojno-obrazovnih nastojanja u području ljudskih prava.

Projekt „Tići u prometu“ iz područnog objekta „Šibenski tići“ vodile su odgojiteljice Josipa Vlahov i Ana Klisović sa stručnom suradnicom pedagoginjom Loretom Prgin. Postignuće projekta  uz aktivno učešće djece u raznovrsnim aktivnostima iz područja prometnog odgoja, bilo je postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije u ulici Put Gimnazije ispod vrtića. Time se uvelike utjecalo na podizanje svijesti o postojanju vrtića u navedenom području, kao i povećanju opreza vozača.

Drugi projekt nastao je u DV „Ljubica“ također u cilju podizanja svijesti djece i šire lokalne zajednice o važnosti čistog zraka i okruženja s naglaskom na vrtićki kontekst. Projekt  „I ja imam pravo disati zdravo“ vodile su odgojiteljice Deniza Rakić, Maja Dobrić i Biserka Bogdan sa stručnom suradnicom pedagoginjom Loretom Prgin. Projektom se, između mnogobrojnih odgojno-obrazovnih aktivnosti i sadržaja, omogućilo čišćenje odlagališta smeća ispred vrtića, kao i postavljanje kanti za svako domaćinstvo u suradnji sa Gradskom čistoćom.

Projekt je vrednovan kao visoko kvalitetan, te je promoviran na državnu razinu. Biti će prikazan na Državnoj smotri projekata iz  područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu, u svibnju ove godine.

Administrator