KORISNIČKE UPUTE ZA RODITELJE


Poštovani roditelji,

Dječji vrtić Smilje  objavio je Javnu objavu  za upis djece u Dječji vrtić Smilje za pedagošku 2024./2025. godinu.

Upisi djece ove će se godine provesti isključivo putem aplikacije e-Upisi

PREDUVJET KORIŠTENJA APLIKACIJE e-Upisi:

registracija roditelja na e-Građani portalu

Aplikacija će biti OTVORENA za prijave u razdoblju

od 30. ožujka  do 10. travnja 2024. do 12 sati

 

Za korištenje sustava potrebna je uspješna prijava. provodit će se putem aplikacije e-Upisi, dostupne na portalu e- Građani na poveznici https://gov.hr

Poveznica za pristup upisima  je: https://e-upisi.hr/ na kojoj je potrebno odabrati odgovarajuću uslugu te NIAS vjerodajnicu.

Za pristup, potrebno je izabrati u katalogu usluga opciju  „Odgoj i obrazovanje”, a zatim “e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove”. Nakon prijave odabirete  modul upisa u dječje vrtiće.

Zbog povezanosti s državnim servisima, određeni dio potrebne dokumentacije sam će sustav dohvatiti u Vašu prijavu. Dokumente koje nije moguće pribaviti putem sustava e-Građani, OBVEZNO je priložiti prijavi.

Detaljne informacije o vrsti programa i objektima koje nudimo te potrebnoj dokumentaciji za upis nalazi se u Prilogu JAVNA OBJAVA za upis djece u dječje jaslice i vrtiće za 2024._2025. pedagošku godinu.

Roditelji svoje dijete mogu prijaviti u samo jednu predškolsku Ustanovu

Nakon dovršetka procesa prijava, pregledavat će se prijave sukladno dostavljenoj dokumentaciji i prijavljenim prioritetima te izvršiti bodovanje.

Od 18. travnja do 24. travnja 2024. roditelji su OBVEZNI  ponovno ući u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu

Za sva pitanja o vrtićkim objektima, skupinama i programima možete se obratiti na  099/397 93 57   od ponedjeljka do petka od 9-12 sati.

Za sve roditelje u kontekstu tehničke podrške i pomoći prilikom prijavljivanja u sam sustav  e-Upisi, možete se mailom obratiti na  helpdesk@skole.hr  ili  na broj 01 666 1555.

 

JAVNA OBJAVA za upis djece u dječje jaslice i vrtiće za 2024._2025. pedagošku godinu                             145 KB

JAVNI POZIV za roditelje i skrbnike za uključivanje djece u obavezni program predškole 2024_2025.g   173 KB

ZAHTJEV za upis djeteta u dječji vrtić 2024./25.g.

824 KB

Inicijalni upitnik za roditelje-UPIS 2024_2025.g.                                                                                            124 KB

Korisničke upute za e-Upise                                                                                                                             2,26 Mb