Aktivnosti za djecu u periodu od 25.05. do 29.05.2020.

Prijedlog aktivnosti za djecu i roditelje

Tjedan: 25.05.-29.05.2020. godine

Djeca u dobi od 3 – 4 godine

Prijedlog pripremila odgojiteljica: Josipa Vlahov

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SOCIO-EMOCIONALNOG RAZVOJA DJETETA

1.    Kocka pričalica: „Čisto more“

·       Prepoznavanje i izražavanje emocija

·       Razvoj govora (pravilne rečenice, bogaćenje rječnika)

·       Briga prema okolišu

·       Uživljavanje u situacije drugih – empatija

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SPOZNAJNOG RAZVOJA DJETETA

2.    Društvena igra: „Hobotnica“

·       Razvoj pažnje, usvajanje pojma broja

·       Radost zbog uspjeha, podnošenje neuspjeha

·       Imenovanje boja

·       Planirano usmjeravanje pažnje

·       Istraživačko manipuliranje predmetom (umetanje 8 „krakova“)

·       Spoznaja o životinjama i pozitivan stav prema njima

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

RAZVOJA KOMUNIKACIJE DJETETA

3.    Ribice – brojalice

·       Slušna osjetljivost i fonološki sluh (brojalice)

·       Razvoj likovnog senzibiliteta za različita likovna sredstva i materijal

·       Razvoj likovne imaginacije i kreativne apsorpcije

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

TJELESNOG I PSIHOMOTORNOG RAZVOJA DJETETA

4.    Pokretna igra: „Ubaci ribicu u vodu“

·       Razvoj pokreta za baratanje predmetom (bacanje, gađanje)

·       Koordinacija oko – ruka

 

 

1.Kocka pričalica: „Čisto more“

Djeca vole kocke pričalice jer su one, prije svega, zabavna igra. U ovom primjeru svaka strana kocke ima nacrtanu situacijsku sliku vezanu za temu: „Čisto more“. Sličice su obilježene sa sretnim i tužnim „Smješkićima“. Tema kocke pričalice može biti bilo što, npr. djetetova najdraža slikovnica. Igre sa sličicama potiču razvoj pažnje, pamćenja i zapažanja. Ovo je zanimljiva aktivnost za razvijanje jezičnog izražavanja. „Slika govori više od tisuću riječi“.

Potreban materijal: prazna kockasta kutija od suhih maramica, drvene bojice, flomasteri, škare i ljepilo.

Upute za izradu: nacrtajte ili isprintajte sličice vezane za neku zanimljivu temu, zalijepite ih na kartonsku kocku.

Način igre: kocka se baca naizmjence, i tako sve dok se ne opišu sve situacijske slike. Pitanja se postavljaju u zavisnosti od sadržaja sličice. Npr. „Zašto je hobotnica tužna?“, „Je li u redu bacati smeće u more?“…

Ovom temom kocke pričalice, cilj je osvijestiti djecu o važnosti čuvanja okoliša i čistog mora.

 

  

 

 

 

2.Društvena igra: „Hobotnica“

 

Potreban materijal: papirnate čaše, ljepilo, čupava žica, kocka, papir, škare, flomasteri ili nešto drugo za bojanje.

Upute za  izradu: probušite 8 rupica na čaši, i obojajte čašu flomasterima ili nekom drugom likovnom tehnikom. Na četiri strane kockice označite kružićima boje, koje odgovaraju bojama krakova na hobotnici. Preostale dvije strane kocke ostavite prazne.
Način igre: igrači bacaju kockicu naizmjence, i trebaju dobiti boju svoje hobotnice da bi umetnuli „krak“. Ukoliko dobijete praznu stranu kockice, morate izvaditi jedan „krak“. Onaj tko prvi složi svoju hobotnicu je pobjednik igre.

 

  

 

 

3.Govorne aktivnosti: RIBICE – brojalice

 

RIBA

Na dnu mora plava,

jedna mala riba spava.

Spavaj, ribo, slatki san,

sutra ti je rođendan.

 

RIBICA

Jedna riba mala

plivati je stala.

Plivala je cijeli dan

skočila je iz mora van.

Hajde ribo mala ti

idi dalje plivati,

a u ljeto ja ću doći,

plivat ćemo

sve do noći.

 

 

Stvaralačka aktivnost: „Izradi ribicu“

Potreban materijal: papirnate čaše, kolaž papir, ljepilo, škare, flomasteri ili nešto drugo za bojanje.

Upute za izradu: izrezati čašu na pola po dužini i obojati. Zalijepiti čašu na podlogu, izrezati rep i peraje od papira.

 

  

 

4.Pokretna igra: „Ubaci ribicu u vodu“

Potreban materijal: lavor sa vodom, škare, plastična loptica (npr. od sladoleda), spužvasta krpa za kuhinju, ljepilo i vodootporni marker.

Upute za izradu: zalijepiti na lopticu rep, peraje i oči od spužve.

Način igre: bacamo „ribicu“ u lavor s vodom, sa označene udaljenosti. Igrači bacaju „ribicu“ naizmjenice.  Cilj igre je ubaciti „ribicu“ tri puta u lavor.