Aktivnosti za djecu u periodu od 20.04. do 24.04.2020.

Prijedlog aktivnosti za djecu i roditelje

Tjedan: 20.04.2020. – 24.04.2020.

 

Djeca u dobi od 4-6 godina

Prijedlog pripremile odgojiteljice Daniela Juraga i Sanja Poduriljko, Loreta

Prgin, pedagoginja

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SOCIO-EMOCIONALNOG RAZVOJA DJETETA

 

1) Čitanje priče ili slikovnice

* Prepričavanje doživljaja i dojmova nakon čitanja

* Kako sam se osjećao/la  nakon čitanje priče?

* Što me najviše razveselilo/ rastužilo/ iznenadilo.?

* Kako ja mogu pomoći glavnom liku..?

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SPOZNAJNOG RAZVOJA DJETETA

2.)  „Pomozimo gusjenici brojiti“

* uočavanje, prepoznavanje i imenovanje boja i brojeva, te poticanje razvoja fine motorike  tehnikom hvatanja pincetom,  sortiranje prema boji

 

3) Puzzle  „Bubamara“

* razvoj vizualne percepcije,poticanje opažanja i uočavanja redoslijeda i sličnosti detalja sa sličice.

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

RAZVOJA GOVORA KOMNIKACIJE,  STVARALAŠTVA DJETETA

 

4) Izrada lutkica od kuhača i prirodnih materijala

* razvoj svijesti o mogućnostima iskoristivosti prirodnih materijala na različite načine

* korištenje kamenčića, šiški, žirova, pluta,

grančica, kartona, starog papira..

* dogovaranje o izboru uloga

* razvoj pravilnog izgovora i ritmičnosti u izgovoru

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

TJELESNOG I PSIHOMOTORNOG RAZVOJA DJETETA

 

 5.)Igra  „Školica“

* Spretnost, koordinacija

* Brojanje po redoslijedu, pamćenje brojeva u tijeku igre

VAŽNI DATUMI 22. 04. – Dan planete Zemlje i Dan hrvatske knjige

23. 04. – Svjetski dan knjige

 

 

1.ČITANJE SLIKOVNICE ILI PRIČE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

Može poslužiti omiljena dječja slikovnica, knjiga bajki i zbirnih priča dok starija djeca vole enciklopedije ili tematske slikovnice. Djeca na ovoj fotografiji proučavaju knjigu o stablima, njihove različite vrste i karakteristike stabala. U kasnijim aktivnostima čitali su slikovnicu „Sretno stablo“.

S obzirom da je u ovom tjednu (22.04) Dan planeta Zemlje može poslužiti neka ekološka slikovnica.

Predlažemo prošetati prirodom i usporediti znanja o stablima sa stvarnim stablima iz našeg okruženja i njihovim specifičnim obilježjima.

Kako su naši prijatelji uz hrvatskog Zagorja proučavali biljne i  životinjske vrte svoga kraja možete vidjeti na sljedećem linku i upoznati se sa ljepotom prirode naše Hrvatske.

http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/Clanci/digitalno-izdanje-edukativne-slikovnice-2014/Edukativna%20slikovnica.pdf

 

 

2.POMOZIMO GUSJENICI BROJITI

Potreban materijal :karton, škare, kist, tempere, čupava žica u boji (može poslužiti konop ili vuna), slamke u boji  izrezane za svaku žicu prema broju koji je napisan na svakom sljedećem krugu, pinceta, dvije posudice od krema, čepovi od mlijeka ili kalupi od papirnatih muffina. Ukoliko nemate slamčice u boji mogu poslužiti papirići u boji koji odgovaraju bojama na gusjenici.

 

Način igre: Sortiranje komadića slamčica u boji  uz pomoć pincete. Iz većih

kutija pincetom djeca vade slamčice i stavljaju  je u manje posudice

prema boji i količini.

 

         

 

 

 


3.PUZZLE „BUBAMARA“

 

Potreban materijal: flomasteri, selotejp, drvene štapići  za grlo i motiv bubamara ili neki drugi motiv po želji djeteta.

 

Način igre: Na spojene drvene štapiće nacrtati lik, te dati djetetu da ga ukrasi. Starija djeca mogu sama nacrtati  lik ili motiv preko spojenih drvenih štapića za grlo. Cilj igre je ponovo spajanje dijelova , nakon njihovog odvajanja.

 

             

 

 

 

 

  4.IZRADA LUTKICA OD KUHAČA I PRIRODNIH MATERIJALA

Materijali: Drvene kuhače, čvrsto ljepilo, kamenčići, šiške, žirovi, ljuske od oraha, badema, pluto, grančice, kartona, stari papir, liko…

 

       

 

Cilj igre: Spontano smišljanje i improviziranje sadržaja  dramatizacija s

lutkicama. Možete ih s djecom  unaprijed smisliti i zapisati ili samo

improvizirati ..  Dajte mašti na volju..

 

5.IGRA  „ŠKOLICA“

 

Materijal: Kreda – ako se igra  vani, škare, krep traka, drvene bojice – ako ste na zatvorenom,  kamenčić ili neki manji predmet

                           

      

 

 

Način igre:

    Jedna od najrasprostranjenijih dječjih igara – školica, svoje početke bilježi još u starome Rimu. Igra je prepoznatljiva po kućicama s brojevima iscrtanim kredom na pločniku u koje se baca kamenčić i koje treba ispreskakati na jednoj nozi.

Ideja školice potječe od treninga rimskih legionara koji su vježbali noge skačući s punom opremom u polja urezana na poligonu dugačkom oko trideset metara. Priča kazuje da su ih djeca u rimskoj provinciji Britaniji promatrali te napravili igraću inačicu koja se kasnije ustalila pod nazivom “hopscotch”. U Francuskoj se igra zove “marelle”, a u Rusiji i Poljskoj “razredi”.

Za igru “školice” je potrebno na dijelu tla dužine 3 do 4,5 m kredom iscrtati školu, tj kvadrate označene brojevima.

 

Pravila igre:

  1. Igrač stane ispred polja označenog brojem 1 i u njega baci kamenčić. Na jednoj nozi uskoči u polje, zatim uzme kamenčić – još uvijek stojeći na jednoj nozi i skoči natrag na početnu poziciju.
  2. Potom baci kamenčić u polje označeno brojem 2, skače u polje 1, a zatim u polje 2, uzima kamenčić i odskakuće natrag na početnu poziciju, polje po polje. Nastavlja tako dok ne dođe do polja označenoga brojem 10 i odskakuće natrag na početnu poziciju.
  3. Pošto su protivnici iskoristili svoj red, nastavlja s igrom ondje gdje je stao. Pobjeđuje igrač koji prvi završi igru.

Pravila za igru “školice” razlikuju se od mjesta do mjesta. Ponekad prvi igrač koji završi igru označi polje svojim inicijalima i igra se nastavlja tako da taj igrač može stati objema nogama na polje označeno inicijalima, dok ga ostali igrači moraju preskočiti.

Red igranja se gubi a protivnik dobiva pravo na igru ako se ne uspije ubaciti kamenčić na odgovarajuće polje ili ako se stane nogom ili ako kamenčić padne na crtu, ako se izgubi ravnoteža i stane se objema nogama na tlo.

Ponekad se kamenčić baca u polje i igrač normalno doskakuće do tog polja – no umjesto uzimanja kamenčića i skakutanja natrag na početnu poziciju, igrač nogom šuta kamenčić od polja do polja sve do početne pozicije.

U nekim inačicama, pojedina su polja predviđena za odmaranje, na koja se može stati objema nogama –  ili se staje na dva polja jedno uz drugo, jednom nogom na svako polje.

Staze također mogu biti različito iscrtane. Ponekad je to jednostavan, dugačak pravokutnik podijeljen na pola po duljini, a svaka polovica je dalje podijeljena na četiri ili pet polja kako bi sveukupno bilo osam ili deset jednakih polja.

 

 Izvor: http://www.skole.hr/veliki-odmor?news_id=5697