Sportske aktivnosti za djecu kod kuće

0

0

Tjelesna aktivnost za djecu predškolske dobi jedan je od važnih poticaja za njihov rast i razvoj, stoga je veoma važno djeci osigurati dovoljno kretanja. Poticanje djece na kretanje ima višestruk utjecaj. Ono razvija njihova fizička, motorička, kognitivna i emocionalna obilježja. Dječja potreba za kretanjem nije ništa manja ni u ovim uvjetima pandemije i ograničenog kretanja, […]

Showing 1-1 of total 1 event