Radionica „Nosi mi se zeleno“ u Šibenskim tićima

U Šibenskim tićima   gostovali su nam još jednom edukatori NP Krka s radionicom „Nosi mi se zeleno“

Radionica je od početku privukla i zainteresirala djecu. Uključivali su se verbalno, komentirali i postavljali pitanja. Svi su se uključili u likovne aktivnosti i  sudjelovali  u pokretnoj igri sa lopočima. U razgovoru o radionici najviše ih se dojmilo saznanje kako žaba diše i pije preko kože, ima pet prstiju na zadnjim nogama a četiri na prvim, te kako iz male loptice preko punoglavca naraste žaba.

Nastavili su sa likovnim (individualnim i grupnim) izražavanjem, modelirali i bojali origami žabe, te igrali  pokretnu igru na dvorištu.

Ova radionica biti će poticaj za nastavak istraživanja o životu žaba i njihovoj koristi za prirodu i ljude.

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.