Poštovani roditelji,

Grad Šibenik u suradnji s dječjim vrtićima na gradskom području kao i prijašnjih godina nastavlja provedbu

projekta eUpisa djece u dječje vrtiće.

Ove godine, kao i prošle, a s obzirom na epidemiološku situaciju, upisi u dječje vrtiće provoditi će se isključivo elektronskim putem.


Upisi u Dječji vrtić Smilje traju od 04.04.2022. do 15.04.2022. godine.


Svu prikupljenu dokumentaciju biti će potrebno unijeti u informacijski sustav e-upisi https://eupisi.sibenik.hr za vrijeme trajanja upisa,  a originalnu dokumentaciju kao i Zahtjev za upis (koji možete preuzeti u samoj aplikaciji ili na našim web stranicama) ćete donijeti na inicijalni razgovor na koji ćete naknadno biti pozvani. U samu aplikaciju eupisa neće biti potrebno unositi Zahtjev za upis, jer će aplikacija sama generirati isti.

Sve potrebne informacije i dokumentaciju možete pronaći na dolje navedenim poveznicama:

 

JAVNA OBJAVA za upis djece u dječje jaslice i vrtiće za 2022_2023. pedagošku godinu                         109 kB

JAVNI POZIV za roditeljeskrbnike za uključivanje djece u obvezni program predškole 2022_2023.g.      406 kB

ZAHTJEV za upis djeteta u dječji vrtić 2022._2023.g.                                                                                      18 kB

Inicijalni upitnik za roditelje-UPIS 2022_2023.g.                                                                                              124 kB

Korisničke upute za eUpise                                                                                                                               2,26 Mb


Kako krenuti s prijavom u sustav eUpisi?

Sustavu e-upisi ćete moći pristupiti u periodu od 05. travnja do 15. travnja 2022.g. na ovom  linku https://eupisi.sibenik.hr.

Svaki roditelj koji želi elektronski prijaviti dijete u vrtić (bez obzira radi li se o redovnom vrtićkom programu ili besplatnom programu predškole) morat će proći registracijski proces koji ide sljedećim redoslijedom:

1. Otvaranje web stranice na kojoj se nalaze osnovne informacije o proceduri za otvaranje korisničkog računa.
2. Unos općih podataka (koje sustav pamti)

  • Ime
  • Prezime
  • Korisničko ime
  • Inicijalna lozinka
  • Aktivna email adresa

3. Po završetku popunjavanja aktivacijskog procesa, koristite tipku SPREMI. Zatim vam sustav na mail adresu koju ste naveli u prijavi šalje aktivacijski link.

4. Po otvaranju linka za aktivaciju iz emaila koji vam je sustav poslao potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku koju ste sami definirali u prijavi. Nakon ovog koraka prijavljeni ste u sustav.

NAKON PRIJAVE U SUSTAV IMATE MOGUĆNOST PREGLEDA DETALJNIH UPUTA KAKO NASTAVITI SA PRIJAVOM DJETETA U VRTIĆ.

Roditelji koji nisu u mogućnosti samostalno provesti upis elektronskim putem, mogu nazvati na telefonski broj za podršku: 0800 2626. a u slučaju dodatnih pitanja možete se javiti pedagoginji na br. mob: 099/ 397 93 57