Prijedlog aktivnosti za djecu i roditelje

Tjedan:25.05- 29.05.2020

Djeca u dobi od 3-7 godina

Prijedlog pripremila odgojiteljica:           Ines Livaković

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SOCIO-EMOCIONALNOG RAZVOJA DJETETA

“ Three Butterflies story”

 

–        razvoj pozitivnih emocionalnih stanja

–        sposobnost prepoznavanja i izražavanja emocija

–        razvoj pojma o sebi

–        sposobnost samostalnih donošenja odluka

–        razvoj kontrole emocija i uspostava emocionalne stabilnosti

–        razvoj odnosa s vršnjacima

–        razvoj empatije

–        razvoj tolerancije

–        razvoj kooperativnosti u skupnom radu i igri

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SPOZNAJNOG RAZVOJA DJETETA

“Butterfly “

–        razvoj taktilne percepcije

–        razvoj vizualne percepcije

–        stjecanje iskustva istraživanjem

–        razvoj operativnog mišljenja

–        razvoj pamćenja

–        razvoj prostorne percepcije

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

RAZVOJA KOMUNIKACIJE DJETETA

“Mood Meter”

 

–        razvoj slušanja i razumijevanje govora

–        razvoj artikulacije glasova

–        razvoj jezika

–        razvoj govornih vještina

–        razvoj vještina slušanja i razgovaranja

–        razvoj osjetljivosti za kombinacije

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

TJELESNOG I PSIHOMOTORNOG RAZVOJA DJETETA

 

“ Lawn game”

–        razvoj koordinacije i preciznosti pokreta

–        razvoj koordinacije i ravnoteže pri pokretima i kretanju

–        razvoj pokretljivosti i spretnosti pri kretanju

–        razvoj psihomotoričkih sposobnosti u složenim vještinama

VAŽNI DATUMI  

 

1.Priča: “Three Butterflies story”

 

Djeci pročitajte priču  “Three Butterflies story” na engleskom jeziku i istovremeno je prevedite na hrvatski jezik. Razgovarajte s djecom o osjećajima i važnosti prijateljstva.

              

 

 

2.“Butterflies”

Materijali : štapići za grlo, kolaž papir, ljepilo, flomaster

Postupak : Obojite štapiće za grlo u različite boje, nacrtajte oči pomoću crnog markera. Kolaž papir izrežite u obliku kruga za donja krila i kvadrata za gornja krila. Papir presavite u obliku harmonike i zaljepite u sredini, dodajte štapiće za grlo.

 

      

  

 

 

3.“Mood Meter “

Materijali : tvrđi karton, papir, drvena štipaljka, drvene bojice

Postupak: izrežite tvrđi karton i bijeli papir na dimenziju 30X10cm. Bijeli papir podijelite na kvadrate u  desnu kolonu nacrtajte 6 emocija a lijevu kolonu ostavite praznu. Na štipaljku napišite “ I feel  “, imenujte emocije na engleskom jeziku ( I feel happy), razgovarajte s djetetom kad se osjećaju sretno, kad tužno i zbog čega.

 

      

 

 

4.“Lawn Game”

Materijali : kreda u boji

Postupak: na podu nacrtajte polja pomoću krede, u svakom polju napišite zadatak koji dijete treba izvršiti npr. ( jump 3x, snap your fingers 5x, spin….) zajedno imenujte zadatke na engleskom jeziku.

       Prijedlog aktivnosti za djecu i roditelje

Tjedan: 18.05.2020. – 22.05.2020.

Djeca u dobi od 3-6 godina

Prijedlog pripremile odgojiteljice: Maja Parat

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SOCIO-EMOCIONALNOG RAZVOJA DJETETA

Igra ABOUT ME

 

–        razvoj pojma o sebi

–        stvaranje bolje slike o sebi

–        razvoj sposobnosti donošenja samostalnih odluka

–        razvoj samovrednovanja

–        razvoj samostalnosti i neovisnosti u zadovoljavanju potreba

–        razvoj pozitivnih stavova i odnosa prema okolini

 

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SPOZNAJNOG RAZVOJA DJETETA

Igra EAR STICKS GEOMETRY

 

–        razvoj vizualne percepcije, stjecanje iskustva vidom

–        razvoj slušne percepcije, stjecanje iskustva sluhom

–        razvoj prostorne percepcije

–        stjecanje iskustva istraživanjem odnosa i veza među predmetima

–        razvoj pozornosti i pamćenja

–        razvoj operativnog mišljenja

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

RAZVOJA KOMUNIKACIJE DJETETA

Igra LET’S TALK

 

–        razvoj slušanja i razumijevanja govora

–        razvoj jezika (bogaćenje rječnika)

–        razvoj govornih vještina

–        razvoj vještine slušanja i razgovaranja

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA TJELESNOG I PSIHOMOTORNOG RAZVOJA DJETETA

 

Igra JUMP ON THE SHADOW

 

–        razvoj koordinacije i preciznosti pokreta

–        razvoj ravnoteže pri pokretima i kretanju

–        razvoj pokretljivosti i gipkosti

–        razvoj psihomotoričkih sposobnosti

 

 

1.Igra ABOUT ME

Materijal: karton ili deblji papir, drvene bojice, crni marker, kocka za bacanje, dvije ili više figurica

 

Postupak: Na papir ili deblji karton veličine A3 nacrtati oblik kao na slici s poljima i nedovršenim rečenicama. Igra dva ili više igrača, bacaju kockicu i na to polje postavljaju figurice. Rečenica se čita na hrvatskom, a zatim na engleskom jeziku, a tada igrač nadopunjuje rečenicu na hrvatskom, te pokušava i na engleskom jeziku. Pobjednik je tko prvi dođe do cilja, a rečenice možete mijenjati i nadopunjavati..

 

  

 

 

 

 

2.Igra EAR STICKS GEOMETRY

Materijal:  Papir A4, flomasteri ili vodene boje, štapići za uši, marker

Postupak: Nacrtati štapiće u različitim položajima kao u primjeru na slici, obojati krajeve štapića u različite boje i slagati ih po uzorcima imenujući boje i smjer postavljanja na hrvatskom i engleskom jeziku.. ( green, red, yellow, blue, pink, purple, black, up, down, left, right ..)

 

  

 

3.Igra LET’S TALK

 

Materijal: Papir ili tvrđi karton, drvene bojice, marker

Postupak: Iscrtati s djecom oblačiće kao na slici i zajedno s njima osmisliti upute koje također zajedno upisujete u oblačiće..  Prvi igrač zatvorenim očima spušta prst na papir, te čita što je u oblačiću i nastavlja rečenicu. Tekst u oblačiću prilagođavamo djeci.. (danas je … ; naša kuća je … boje; sutra ćemo ići … ; prošlo ljeto smo bili … ; za ručak smo jeli … ; ime moga brata je … )

 

  

 

 

 

4.Igra JUMP ON THE SHADOW

 

 

Materijal: A4 papiri, crna tempera, krep traka

Postupak: napraviti otiske kao na slici. Igrači moraju istovremeno skačući poklopiti ispravno sva tri otiska, ako ne dodirne istovremeno pravo na igru dobiva drugi igrač. Pobjednik je onaj tko najprije ispravno prijeđe sve zadatke.

  


Prijedlog aktivnosti za djecu i roditelje

Tjedan: 11.05.2020. – 15.05.2020.

Djeca u dobi od 3-7 god

Prijedlog pripremila odgojiteljica:           Ines Livaković

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SOCIO-EMOCIONALNOG RAZVOJA DJETETA

“The very hungry caterpillar” by Eric Carle

 

–        razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi

–        razvoj pojma o sebi

–        razvoj empatije za biljni i životinjski svijet

–        razvoj pozitivnih stavova i odnosa prema prirodi, cvijeću i životinjama

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SPOZNAJNOG RAZVOJA DJETETA

“Šarena gusjenica od čepova”

 

 

–        razvoj vizualne percepcije

–        uočavanje, imenovanje i prepoznavanje boja na engleskom jeziku

–        razvoj pamćenja i operativnog mišljenja

( grupiranje prema zadanom kriteriju, razvrstavanje i nizanje boja)

–        sposobnost rješavanja problema

–        razvoj pozornosti

–        poticanje na logičko zaključivanje

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

RAZVOJA KOMUNIKACIJE DJETETA

 Story Map – Retell the story “The very hungry caterpillar ”

 

–        razvoj slušanja i razumijevanja govora

–        ispravan izgovor

–        bogaćenje rječnika, razumijevanje i korištenje novih riječi na engleskom jeziku  – Days of the week, Butterfly life cycle, numbers, food

–        upotreba jednostavnih i složenih rečenica, smisleno i verbalno pričanje, opisivanje i prepričavanje životnog ciklusa leptira

–        razvoj sposobnosti doživljavanja i razumijevanja literarnih djela, prepričavanje sadržaja, interpretacija doživljenog

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

TJELESNOG I PSIHOMOTORNOG RAZVOJA DJETETA

 

 igra “ Nahrani  gusjenicu “

–        razvoj koordinacije i preciznosti pokreta

( kotrljanje, bacanje, gađanje i ubacivanje loptica kroz otvor)

–        razvoj koordinacije i preciznosti u baratanju s predmetima  (umetanje loptica u kutiju, vađenje iz njih, skupljanje, nošenje i grupiranje).

–        razvoj fine motorike šake

 

1.“The very hungry caterpillar” by Eric Carle

 

Djeci pročitajte priču o gladnoj gusjenici na Engleskom jeziku i istovremeno je prevedite na hrvatski jezik. Razgovarajte o životnom ciklusu leptira, danima u tjednu, hrani i brojevima od 1-5 na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

         

 

 

 

 

 2.”Šarena gusjenica od čepova “

 

Materijali:  čepovi u boji, flomasteri, bijeli papir

Postupak : izrežite papire na široke trake, nacrtajte gusjenicu pomoću krugova, svaki krug obojite u drugu boju. Djeci ponudite čepove, neka naprave gusjenicu po modelu  koji ste zajedno nacrtali. Imenujte boje na engleskom jeziku i zajedno brojite od koliko krugova ( članaka ) se sastoji tijelo gusjenice.

 

  

 

3.Story map – Retell the story “ The very hungry caterpillar”

 

Materijali : kolaž papir, flomasteri, drvene bojice

Postupak: Od kolaž papira napravite preklopne kartice s danima u tjednu, unutar svake kartice neka dijete nacrta hranu koju je taj dan pojela gladna gusjenica. Zajedno imenujte hranu i dane u tjednu na engleskom jeziku. Izradite plošnu gusjenicu od kolaž papira te na nju poredajte kartice s hranom, zajedno prepričajte priču.

 

          

            

 

 4.Nahrani gusjenicu

Materijali: plastične dvije košare, loptice ili plastično voće i povrće, konopac

  • Za izradu gusjenice : veliki karton, tempere

Postupak : Od kartona napravite glavu gusjenice i izrežite joj otvor za usta. Neka otvor bude malo veći da djeca mogu kroz njega ubacivati loptice. Zajedno obojite glavu gusjenice po želji i objesite je . Stavite jednu košaru punu loptica ispred gusjenice a drugu praznu iza. Pokušajte zajedno s djetetom ubaciti loptice kroz usta gusjenice u košaru, ako nemate gdje objesiti gusjenicu jednostavno je prislonite na uz zid te pokušajte ubaciti što više loptica kroz otvor.

 

       

 

 


Prijedlog aktivnosti za djecu i roditelje

Tjedan: 04.05. – 08.05.2020.

Djeca u dobi od 3 – 6 godina

Prijedlog pripremile odgojiteljice: Maja Parat

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SOCIO-EMOCIONALNOG RAZVOJA DJETETA

Igra KOTAČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

 

– razvoj pojma o sebi

– razvoj sposobnosti prepoznavanja i izražavanja

emocija

– razvoj sposobnosti donošenja vlastitih odluka

– razvoj regulacije emocija

– razvoj pozitivnih emocionalnih stanja

– razvoj odnosa s vršnjacima

– razvoj empatije i tolerancije

-razvoj pozitivnih stavova i odnosa prema sebi i

okolini

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SPOZNAJNOG RAZVOJA DJETETA

Igra MIRISNE BOČICE

 

–        razvoj percepcije mirisa

–        razvoj percepcije okusa i stjecanje iskustva kušanjem

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

RAZVOJA KOMUNIKACIJE DJETETA

Igra POGODI POLOŽAJ, OBLIK I BOJU

 

–        razvoj slušanja i razumijevanja govora

–        razvoj jezika i govornih vještina

–        razvoj vještine slušanja i razgovaranja

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

TJELESNOG I PSIHOMOTORNOG RAZVOJA DJETETA

 

Igra PROVUCI SE KAKO ZNAŠ

–        razvoj koordinacije i preciznosti pokreta

–        razvoj ravnoteže pri pokretima i kretanju

–        razvoj pokretljivosti i spretnosti pri kretanju (gipkost)

–        razvoj psihomotoričkih sposobnosti (ravnoteža, koordinacija, snaga, brzina, izdržljivost..)

 

1.Igra KOTAČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA:

 

Materijal:  Karton ili tvrđi papir, flomaster

Postupak:

Izraditi kružnicu sa slikama i tekstom kao na slici. Čitati pojmove na engleskom, ali i na hrvatskom jeziku. U sredinu kružnice postaviti problem iz života vezan za socijalne interakcije, a djecu podsjetiti na događaje iz prošlosti vezane za prijateljstva ili obiteljske odnose, npr. s rođendanskih proslava, obiteljskih okupljanja ili jednostavno događaje iz vrtića s njihovim prijateljima. Pričati o događaju i u kružnici pronaći odgovarajući način rješavanja problema. Korisititi izraze na hrvatskom, ali i na engleskom jeziku.

 

2.Igra MIRISNE BOČICE:

  

 Materijal: identične plastične bočice s rupicama (od kupovnih šljokica, ali može i od jogurta ili bilo kakve druge, bitno je da se ne razlikuju po vanjskom izgledu, kartice, različiti začini, aromatično bilje (npr. cimet, vanilija, lavanda, papar, ružmarin, klinčić, kurkuma, pelin, petrusimen, crvena paprika, anis, korijander, ..)

 

Postupak:

U bočice staviti različite začine, a zadatak je mirisom pogoditi o kojem se sadržaju radi i staviti ga na odgovarajuću karticu. Ako igrač ne može pogoditi o čemu se radi, može se uvesti pravilo da mali komadić okusi zatvorenih očiju u čemu mu može pomoći drugi igrač. Tko položi više bočica na odgovarajuće kartice je pobjednik.

3.Igra POGODI POLOŽAJ, BOJU i OBLIK:

 

 

Materijal: Papir, nacrtana tablica sa slovima i brojevima (A,B,C,D,E vodoravno i 1,2,3,4,5 okomito kao na slici), bojice ili flomasteri i nekakva pregrada koja dijeli dva igrača

 Postupak: Igrači nacrtaju i oboje po dogovoru (5-8) geometrijskih likova na polja po želji čiju poziciju drugi igrač ne smije vidjeti. Iza pregrade izgovaraju slovo i broj najprije na hrvatskom, a zatim na engleskom jeziku da bi kasnije izgovarali sve na engleskom jeziku. Igra podsjeća na igru PODMORNICE samo što se ovdje na engleskom izgovaraju brojevi, slova, boje i likovi.

 

4.Igra PROVUCI SE KAKO ZNAŠ:

 

 

Materijal: Šira traka u boji ili konop, selotejp, štoperica

Postupak: Najbolje u užem prostoru polijepiti traku ili konop na način kao na slici, djeca se moraju provući, preskočiti i zaobići dodirivanje trake ili konopa.

Tko ga dodirne mora ponovo ići na start, a tko u najkraćem vremenskom periodu prođe prepreke bez da dodirne traku ili konop je pobjednik.

 

 


Prijedlog aktivnosti za djecu i roditelje

Tjedan: 27.04. – 01-05.2020.

Djeca u dobi  od 3-6 god

Prijedlog pripremila odgojiteljica:  Maja Parat

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SOCIO-EMOCIONALNOG RAZVOJA DJETETA

Izrada lutkica od štapića

–        razvoj pozitivnih emocionalnih stanja

–        razvoj sposobnosti prepoznavanja, izražavanja i regulacije emocija

–        razvoj tolerancije

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SPOZNAJNOG RAZVOJA DJETETA

Spoji štapiće u slovo

–        razvoj vizualne percepcije

–        razvoj pozornosti

–        razvoj pamćenja

–        razvoj operativnog mišljenja

–        razvoj prostorne percepcije

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

RAZVOJA KOMUNIKACIJE DJETETA

       Izrada FLASH kartica poznatih pojmova

 –        razvoj slušanja i razumijevanja govora

–        razvoj artikulacije glasova (ispravan izgovor)

–        razvoj jezika i govornih vještina

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

TJELESNOG I PSIHOMOTORNOG RAZVOJA DJETETA

 

 Pokretna igra ˝BODY˝

–         razvoj pokretljivosti i spretnosti pri kretanju (gipkost)

–        razvoj psihomotoričkih sposobnosti (ravnoteža, koordinacija, izdržljivost..)

 

 

1.IZRADA LUTKICA OD ŠTAPIĆA

           Materijali : štapići za grlo (ljekarna), vodene boje, tkanina, ljepilo, škare.

           Postupak: Razgovarajte s djecom kako izgledaju pojedine životinje, te koje    su im posebnosti u izgledu. Izrađujte životinje i imenujte ih na hrvatskom i engleskom jeziku, te dopustite djeci da izmisle mini događaje među likovima.

 

   

 

 

  

2.Spoji štapiće u slovo

 

Materijali : Štapići za grlo, flomaster

Postupak : Napisati slova na dva ili više štapića, razdvojiti i pomiješati štapiće. Zadatak je spojiti štapiće natrag u slova. Mogu se koristitii i geometrijski likovi.. Ako je potrebno olakšati zadatak, svako slovo može biti napisano drugačijom bojom.

 

 

   

 

 

 

 

3.Izrada FLASH kartica poznatih pojmova

 

          

Materijali :  čvršći papir, flomasteri, selotejp

Postupak :  Pomoći djeci u crtanju bića, stvari i pojava koje su im poznate na engleskom jeziku, pomoći im da riječ napišu na hrvatskom i engleskom jeziku, djeca biraju od dvije do pet kartica i stvaraju priču, a riječi s kartice izgovaraju na engleskom jeziku.

 

    

4.Pokretna igra ˝BODY˝

Materijali :  Pjesmica  ˝All about me˝

Postupak :  Najprije djecu podsjetiti na dijelove tijela na hrvatskom i  engleskom jeziku, a zatim čitati pjesmicu zajedno i dodirivati dijelove tijela koje izgovaramo. Kasnije možemo miješati redoslijed da bi igru malo otežali i učinili je zanimljivijom.

 

 

   

 

        

 

 


Prijedlog aktivnosti za djecu i roditelje

Tjedan: 20.04 – 24.04.2020.

Djeca u dobi ;  od 3-6 god

Prijedlog pripremila odgojiteljica: Ines Livaković

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SOCIO-EMOCIONALNOG RAZVOJA DJETETA

1. “ The Earth book” by Todd Parr

 

 

–        razvoj pozitivne slike o sebi

–        razvoj pozitivnih stavova prema prirodi i prirodnim resursima

–        poticanje samostalnosti

–        razvoj empatije za prirodu i životinjski svijet

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

SPOZNAJNOG RAZVOJA DJETETA

2. Pokus s grahom

 

–        razvijanje ekološke svijesti kod djece s ciljem očuvanja okoliša

–        sposobnost uočavanja odnosa ; čovjek- priroda, pozitivna i negativna djelovanja ljudi na prirodu i okoliš

–        razvoj pozornosti

–        sposobnost rješavanja problema

–        stjecanje iskustva istraživanjem odnosa i veza

–        poticanje na logičko zaključivanje – što je sve potrebno za rast biljke

 

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

RAZVOJA KOMUNIKACIJE DJETETA

      3. Izrada postera – 10 Ways I can help the Earth

–        usvajanje novih riječi i pojmova na engleskom jeziku, bogaćenje rječnika

–        razvoj slušanja i razumijevanja govora kod stranog jezika

–        upotreba jednostavnih i složenih rečenica npr, I use both sides of the paper, I love the trees…

–        sposobnost doživljavanja i razumijevanja literarnih  djela na hrvatskom i engleskom jeziku

AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA

TJELESNOG I PSIHOMOTORNOG RAZVOJA DJETETA

 

 4. Planting activities – sadimo biljke i uređujemo vrt

–         razvoj koordinacije i preciznosti u baratanju predmetima

–        razvoj fine motorike šake

–        razvoj vještina baratanja alatima

VAŽNI DATUMI 22.04.2020.

 Dan planeta Zemlja / Earth day

 


1.EDUKATIVNA SLIKOVNICA  The Earth Book 

 

Djeci čitamo slikovnicu na engleskom jeziku i istovremeno je prevodimo na hrvatski jezik. Djeca usvajaju nove engleske riječi i pojmove te razvijaju pozitivni stav prema prirodi. Slikovnicu možete preslušati na ovoj poveznici The Earth book by Todd Parr.

  

 


 

 2.POKUS S GRAHOM

 

Materijali : sjemenke graha, staklenke, papirnati ručnici i voda

Postupak : ubrus stavite u staklenke, na svaki ubrus po jednu sjemenku graha i našpricajte s vodom. Jednu staklenku stavite na prozor radi  izvora svjetlosti,  a drugu u mrak.  Svakodnevno zalijevajte  i promatrajte  što se događa s sjemenkom graha. Kada primijetite razliku klijanja sjemenke na svjetlu i u tami, razgovarajte s djetetom što se dogodilo i što je sve potrebno za život na zemlji.

  


3.IZRADA POSTERA: 10 Ways i can help the Earth

 

Materijali : veliki papir, flomaster, drvene bojice

Postupak : Razgovarajte s djetetom o postupcima  kojima  možemo pomoći našoj planeti Zemlji.  Izradite poster s djecom , neka djeca sama ispišu pojmove na engleskom i hrvatskom jeziku te pored toga nacrtaju odgovarajući pojam. Zajedno imenujte pojmove na engleskom i hrvatskom jeziku.

   


4.PLANTING ACTIVITIES – sadimo biljke i uređujemo vrt

Materijali : vrtni alat, sjemenke raznog povrća, sadnice s cvijećem.

Organizirajte s djetetom uređenje vrta ili balkona, zajedno posadite cvijeće ili neko povrće u vrt ili teglicu.  Objasnite djeci da su biljke žive i što im sve treba za rast. Sadnjom djetetu objašnjavate kako biljke rastu, učite ih kako se brinuti o njima te odakle i kako hrana dolazi.